onsdag 26 mars 2014

Reflektion och samtal om...

Idag har vi påbörjat idrottsloggböckerna för år 6 där syftet är att reflektera över aktiviteternas syfte och funktion i ett längre hälso- och livsperspektiv. I år 5 gör vi det gemensamt för att träna ord och begrepp och få in en vana att diskutera hälsa och träning.

Ord och Begrepp:
Hälsa
Styrketräning
Muskler
Uppvärming
Skador
Kondition, puls
Statiskt
Dynamiskt
Borgsskalan
Mjöksyra
Fysisk hälsa
Psykisk hälsa
Skadefri


Träningsloggboken

Syfte:
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.


Förmåga:
Eleven ska utveckla sin förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.


Bedömning:
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet och för då [...] underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan


enkla och till viss del   //   utvecklade och relativt väl   //     välutvecklade och väl   

E C A

AnnaB_104.jpgVilken aktivitet har du gjort?


Vad på kroppen har du just tränat?


Hur upplever du aktiviteten?


Hur kan aktiviteten påverka din hälsa i ett längre perspektiv?


Hur kan man undvika skador i denna aktivitet?


Fotot är från
www.fotofinnaren.se
fotograf: Anna Brännström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar