tisdag 16 september 2014

Hälsovecka

Den här veckan har vi tema hälsa på skolan. Vi i år 6 har pratat om vad ordet hälsa står för och vad man bör sträva efter för att ha en god hälsa.  Mycket bra diskussioner och reflektioner där vi använde oss av kass till vass trappan. I matsalen visade en elev stolt upp sin tallrik som var pålagd enlig tallriksmodellen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar