Särskolans idrott och hälsa


Schema för stationer idrott och hälsa
kl. 8.10 - 8.50


Idrottshall 1
Idrottshall 2
Ute
Motorikrum
Rörelserum
Måndag
B
A
E
D
C
Tisdag
C
B
A
E
D
Onsdag
D
C
B
A-MUSIK
E
Torsdag
E
D
C
B-MUSIK
A
Fredag
A
E
D
C
B

I år gör Rösjöskolan en stor satsning på ämnet idrott och hälsa för särskolan. Vi har utbildat 6st motorikpedagoger som under terminen kommer att ansvara för att göra individuella motorikplaneringar på alla elever inom grundsärskolan samt träningssärskolan.

Vi har även 5st idrott och hälsalärare som varje morgon kommer att starta upp med en idrottslektion. Det betyder att alla elever på hela särskolan kommer varje morgon att starta med idrott och hälsa på schemat.

*Grundsärskolans elever har 1 morgon Rytmik i musiksalen istället för motorik då timplanen kräver detta. Men fokus ska fortfarande vara på rörelse.

Eleverna ska vara ombytta när de kommer till skolan (mjuka rörliga kläder, gärna även inomhusskor). De elever som klarar av att byta till andra kläder efteråt, får självklart göra det men det blir individuella lösningar. Prata med er klasspersonal om detta.
När vi är utomhus gäller regeln “kläder efter väder”.
Då alla elever inte kan duscha samtidigt har vi bestämt att de elever som är i idrottshallen är de som duschar efter lektionen. De dagar man har duschdag ska handduk och ombyte tas med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar