Simning

Simundervisningen på Rösjöskolan:
Rösjöskolan är en skola i Sollentuna som ligger mitt i mellan två stora sjöar, Edsviken och Rösjön. Eleverna rör sig nära vatten året runt och det är viktigt för oss på Rösjöskolan att alla elever utvecklar en förmåga att kunna hantera situationer i och på vattnet med god säkerhet. 

Rösjöskolan har en egen simlärare, Anna Norrbom som tar emot Rösjöskolans elever i kommunens simhall varje dag.  

De elever som fortfarande inte är simkunniga i slutet av år 5 erbjuds sommarskola där de får daglig simskola under en veckas tid. 

Syfte:
Kunskap i simning ger en livslång kunskap för en ökad livskvalitet, glädje och trygghet i och vid vatten. Simkunnighet omfattar mer än att bara kunna simma en viss sträcka, den omfattar också kunskap om de risker som är förknippade med vistelse vid och i vatten och på isar. – ur Svenska livräddningssällskapet.

I undervisningen ska eleven få lära sig att hantera nödsituationer samt livräddning. Eleven ska vara simkunnig när eleven slutar i år 6. Att vara simkunnig innebär att kunna simma 200 meter var av 50 meter i ryggläge.

Förmågorna kopplade till simundervisning:

- Röra sig allsidigt i olika fysiska aktiviteter
- Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Det här gör vi på Rösjöskolan:


Förskolan: Simhallsbesök under kortare perioder.
Förskoleklassen: Simhallsbesök under längre perioder varje vecka
Grundskolan: 1 gång per termin med simövningar och kunskapstest
Fritids: Simhallsbesök med år 2-3
Fritidsgården: Simhallsbesök år 4-5
Särskolan: 1 gång per vecka

Centralt innehåll:

 Det här tränar vi:
 Vattenvanan genom att Leka olika vattenlekar
 Flytövningar
 Simövningar
 Hopp - dykövningar
 Livräddning med boj och docka
 HLR - Hjärt och lungräddning för de äldre eleverna


SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11

Detta dokument är tänkt att fungera som en hjälp till lärare i årskurs 1-9. Under hösten 2011 reviderades skolans läroplan och däribland de avsnitten som berörde simkunnighet, vattensäkerhet och vattenvana. Svenska Livräddningssällskapet arbetar för noll drunkningar i Sverige och ett viktigt steg i det arbetet är att hjälpa lärare i skolan att förstå samt undervisa, tolka och följa det som står i skolans läroplan. Dokumentet är uppdelat årskursvis, där årskurs 1-3 kommer först. Varje avsnitt innehåller de exakta formuleringarna ur ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011”, som är publicerad av Skolverket.

1 kommentar: