torsdag 19 mars 2015

Hälsa och livsstil för åk 4 och 5

Hej!

Denna vecka har årskurs 4 och 5 arbetat med en uppgift i hälsa och livsstil. Syftet med uppgiften är att eleverna ska få förståelse för hur det som vi gör på lektionerna i idrott och hälsa kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleverna har fått välja en aktivitet som vi har arbetat med under läsåret och sedan, utifrån en färdig mall, har de reflekterat över hur just den aktiviteten kan göra att deras hälsa och deras fysiska förmåga förbättras.

Vi har arbetat i Google Classroom som är nytt på skolan, både för personalen och för eleverna. Google Classroom är en portal där läraren kan lägga ut uppgifter som eleverna kan ta del av och sedan lämna in på samma ställe. Det fungerar väldigt smidigt och det är något som skolan kommer att arbeta mer med i framtiden.

Så här ser Google Classroom ut från lärarens perspektiv. För eleven ser det lite annorlunda ut.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar