måndag 22 september 2014

Orienteringsperiod v.39-43

Nu börjar orienteringen på idrott och hälsa. Många lektioner kommer framöver handla om kartor och karttecken. Vi kommer träna på att "passa" en karta samt förstå och följa olika slags kartor.

Centralt innehåll år 1-3
  • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  • - skolgårdskartan
  • - inomhuskarta
  • - färgerna på kartan
  • - vissa enkla karttecken som stig, sten, höjd och äng
  • - "passa kartan", hålla den rätt i förhållande till verkligheten
Centralt innehåll år 4-6
  • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.
- följa en enkel karta
- förstå de vanligaste karttecken
- Kunna läsa en symbolförklaring
- Planera sitt vägval för att ta sig fram
- förstå flera olika slags kartor


Betyg i år 6
E -  Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

C - Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

A - Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.En liten rolig film från Grotesco. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar